Yükleniyor

Sağlığınız söz konusu ise tercihiniz kusursuz olmalı.

Bölümler

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı


Tam donanımlı ekipmanlarla çocuklar için tasarlanmış poliklinik, yataklı servis ve yoğun bakım alanlarında, Özel Bulut Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, uzman kadrosu ile her türlü tanı ve tedavi hizmetini sunmaktadır.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü ;

Poliklinik,

Yenidoğan Bebek Odası,

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi,

Yatan Hasta Servisi, olmak üzere dört birimde hizmet vermektedir. 

 

Doğum Sonrası Bebek Takibi:

Doğumdan itibaren bebeklerin hastalıklardan korunması, erken tanı ve tedavisi yoluyla hizmet vermektedir. Çocuğun sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik aylık gözlemler yapılmaktadır. Bu kapsamda emzirme danışmanlığı verilmekte, büyüme ve gelişim izlenmekte, taramalar yapılmakta ve gerekli konularda aile eğitimi üzerinde durulmaktadır.

 

Pediatri Bölümü:

15 yaşına kadar olan çocukların hastalandıklarında ayaktan veya yatarak takip ve tedavileri, en uygun şartlarda ve hastanemizin konforlu ortamında yapılmaktadır. Uzman kadrosu ile hastalarımızın sağlıklarına kavuşturulması amaçlanmaktadır. Genel Pediatri Birimi 24 saat boyunca kesintisiz ve doktorlar gözetiminde hizmet vermektedir. 

 

Çocuklarımızı hastane psikolojisinden uzaklaştırmak için özel olarak düzenlenmiş Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’müzde, 2 adet çocuk polikliniği (sağlam ve hasta çocuklar için), 10 yataklı hasta servisi, deneyimli çocuk ve yeni doğan hemşireleri, modern teknoloji ile hazırlanmış donanımlı laboratuvar olanakları (biyokimya, mikrobiyoloji, radyoloji) mevcuttur.

 

Hizmetlerimiz poliklinikte 08:30-17:00 saatleri arasında, sonrasında ise acil serviste kesintisiz olarak 24 saat devam etmektedir.

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı

En Çok Sorulanlar

Böbrek hastası tanısı, çocuklarda hangi durumlarda konulur?

Böbrek hastalığı çocuklarda iki temel tanı ve Üroloji Bölümü ile koordineli bir şekilde izlenecek tedavi yöntemleri üzerinde yoğunlaşmaktadır: 1)İdrar yolu tıkanıklığı tedavisi: Böbreğin yukarıdan aşağıya kadar tüm yolu boyunca, yani idrar yollarında herhangi bir tıkanıklık varsa bu tıkanıklık hangi konumda olursa olsun düzeltilmektedir. 2)Vezikoüreteral reflü tedavisi: Vezikoüreteral reflü tanısı konan çocuklarımızda, normal yoldan çişlerini yaparken diğer yoldan yukarıya kaçak dediğimiz vezikoüreteral reflü söz konusudur.

Böbrek hastalıkları çocuklarda nasıl teşhis edilir?

Polikliniğimize başvuran çocuklara yapılan idrar tetkikleri ve kültürleri sonucunda teşhis edilmektedir.

Çocuklarda doğumsal kalp hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Çocuklarda kalp hastalığı genelde, göğüs muayenesi sonucu dinlenerek duyulan "üfürüm" sonucu teşhis edilmektedir. Üfürüm duyulan çocuklara uygulanan ekokardiyografi ile, çocukta kalp hastalığı olup olmadığı ilk aşamada teşhis edilmiş olur. Bunun yanısıra detaylı ultrason incelemesiyle, çocuk n anne karnındayken kalp hastalığı bulunup bulunmadığı öğrenilebilir.

Çocuklarda "Havale" nedir?

Havale tüm yaş gruplarında, ancak en çok çoçuklarda görünen bir beyin hastalığıdır. Beyin gelişminin tamamlanmaması durumunda karşılaşılan aksaklıklar sonucunda oluşan bir durumdur. Havale en çok bebeklerde görünmektedir. Ateşle tetiklenen, diğer adıyla da "Soğuk Havale" olarak bilinen havale nöbetleri; sık rastlanan havale grubuna girmektedir. Havale geçiren çocuk derhal hastaneye ulaştırılmalıdır.

Havale geçiren çocuk hangi belirtileri gösterir?

Havale yaş gruplarına göre değişik belirtiler gösteren bir hastalıktır. Yeni doğan çocuklarda, süt çocukluğunda, oyun ve okul çocuğunda; beynin gelişimine bağlı olarak havale geçirme sebepleri ve belirtileri değişmektedir. Yeni doğan çocuklarda havale; ayak hareketlerine ve huzursuz bacak sendromuna bakarak anlaşılmaktadır. Yaş gurubu büyüdükçe havale nöbetlerinin kaynakları da değişmektedir. Beynin hangi bölgesi uyarıldıysa; çocukta ona göre şikayetler izlenmektedir. Eğer çocukta ani görme kaybı, olmayan cisimleri görme, var olan objeleri farklı görme durumları varsa, havale görme merkezinden kaynaklanmaktadır ve çocukta meydana gelen geçici görme bozuklukları; havale nöbetine işaret etmektedir. Eğer havale; ön bellek merkezinden kaynaklanıyorsa çocukta uyuma hali, ya da öfke nöbeti gibi semptomlar izlenmektedir.

Bir çocuğun havale geçirip geçirmeyeceğini anlayabilir miyiz?

Çocuklarda yaş grubu küçüldükçe havale geçirme eğilimi artmaktadır. Bunun yanı sıra; genetik faktörler, ailede havale geçiren bireylerin varlığı da çocuktaki havale duyarlılığını yükselten faktörler arasındadır. Genetik olarak havale geçirme eğiliminde olan çocuklar çevresel etkenlerle havale geçirebilirken; zehirlenme, travma, beyin kanaması, okjisensizlik gibi akut etkenler de çocuklarda havaleye sebep olabilmektedir.

Çocuklarda "Hiperaktivite" kendini nasıl belli eder?

Hiperaktivite bozukluğu, "Yaramaz Çocuk" kavramıyla sıkça karıştırılan bir durumdur. Oysa hiperaktif çocuklarda dürtü bozukluğu, tehlikeyi kavrayamama, sabırsızlık, odaklanamama, başarısızlık, dikkat dağınıklığı gibi temel belirtiler izlenmektedir. Hiperaktivitede tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Doğru ve erken teşhisle hiperaktif çocuklar; topluma kazandırılmaktadır. Bu süreçte; davranış değiştirme programları, özel eğitim, iİlaç tedavisi ve aile danışmanlığı yöntemleri kullanılmaktadır.Bölüm Doktorları

Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı bölümünde görev yapan doktorlar.