Yükleniyor

Sağlığınız söz konusu ise tercihiniz kusursuz olmalı.

Bölümler

Üroloji


Üroloji, erkek ve kadında üriner sistem, genital organlar, üreme sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilen bir branştır. Aynı zamanda üriner sistem ve genital organları ilgilendiren enfeksiyonların tedavisini de üstlenir. Hastanemiz bünyesinde deneyimli doktorum

Üroloji Bölümü

Üroloji Alanına Giren organlar;
Böbrek üstü bezi (Sürrenar)
Böbrek
Üreter (Böbrekler ve idrar torbası arasında idrar iletimini sağlayan tübiler yapı)
Mesane (İdrar torbası)
Prostat
Üretra (İdrarın dışarı atımını sağlayan tübiler yapı)
Testis
Spermin geçtiği ve depolandığı organlar (Epididin, vas deferens, seminal vezikül)
Penis
Üroloji Hastalarına Uyguladığımız Tanısal Yöntemler;
ULTRASONOGRAFİ (USG)
Böbrek, mesane ve prostatat yönelik USG
Skrotal USG
Renkli Dopler USG (Böbrek, skrotum ve penis için)
MULTISLICE BT
MR
SİSTOSKOPİ
RADYOLOJİL TETKİKLER (IVP, Sistografi, Voiding Sistoüretrografi)
ÜROLOJİ VE ANDROLOJİK LABORATUVAR İŞLEMLERİ
ÜROFLOWMETRİ (İdrar akımı hızı ölçülmesi)

Tedavi ve Cerrahi Alanına Giren Hastalık Başlıkları
Böbrek Hastalıkları ve Tedavileri
Prostat Hastalıkları ve Tedavileri
Üretra Hastalıkları ve Tedavileri
Penis Hastalıkları ve Tedavileri
Üreter Hastalıkları ve Tedavileri
Mesane Hastalıkları ve Tedavileri
Skrotum Hastalıkları ve Tedavileri 
Inkontinans (İdrar Kaçırma)
Infertilite Cerrahisi ve Medikal Tedavisi

 

 

Üroloji

En Çok SorulanlarBölüm Doktorları

Üroloji bölümünde görev yapan doktorlar.